Aktiv Forsyning er et lagersystem som styrer seg selv og som forenkler og optimaliserer materiellbestilling for sykehjem, sykehus, hjemmetjenester og legevakter

Hvorfor Aktiv Forsyning

Vår erfaring er at de fleste sykehjem og sykehus har betydelig effektiviseringspotensial når det gjelder lagerhåndtering og innkjøp.

Vanlige utfordringer i forbindelse med lagerhåndtering

 • Mye tid går med til bestilling og mottak
 • Det går tomt for produkter
 • Manglende kontroll med hva som er på lager
 • Avhengighet av nøkkelpersoner

Ved innføring av løsningen kan vi dokumentere besparelser i form av tid og kostnader

 • Personell bruker mindre tid på lageroppgaver som kan brukes på kjerneoppgaver
 • Kostnader reduseres ved at lageret er oppdatert med riktig antall varer

Enkelt å komme i gang

Vi tar ansvar for hele implementeringen gjennom et oppstartsprosjekt.

Forberedelser

 • Inspeksjon av lager (oppmåling og visuell inspeksjon)
 • Bestilling av hardware (hyller, skap, bokser, varer, skannere, strekkodeskriver, osv.)
 • Installasjon av infrastruktur på lager (strøm, nettverk)
 • Oppsett av brukere i database
 • Oppsett av lagerførte produkter i Aktiv Forsyning
 • Utskrift av adgangsstrekkoder, produktark og produkstrekkoder

Fysiske tilpasninger

 • Endring/oppbygging lager
 • Utplassering av varer med tilhørende strekkoder
 • Montering av skannere

Idriftsettelse

 • Test av systemet
 • Opplæring

Enkelt i bruk

 • Vanskelig å gjøre feil
 • Krever lite administrasjon - «styrer seg selv»
 • Proaktiv drift og service
 • Rutiner kombinert med software
 • Skreddersydd til- og av helsesektoren
 • Hovedprosess:
  • Bestille fra leverandør: Skann varene som man trenger påfyll av, systemet sørger for resten
  • Mottak fra leverandør: Ta mottak ved hjelp av en strekkode på pakkseddel - et skanns mottak
 • Intern bestilling:
  • Bestille fra intern avdeling mot sentrallager: Skann varene som man trenger påfyll av
  • Mottak og utlevering: Ta ut plukkliste fra avdelingsbestillingene, plukk varer, og varsle avdelingen om at varene kan hentes
  • Hente varer til intern avdeling: Motta varsel om at varene er klare for levering, hent varene fra «hentepunkt»

Kostnadssparende

Utførte spørreundersøkelser på sykehjem som har innført Aktiv Forsyning viser betydlige besparelser mhp tid og kostnader. Spørreundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med TNS Gallup og gjennomføres i to omganger, en gang før Aktiv Forsyning tas i bruk, og en gang ca et halvt år etter at Aktiv Forsyning er innført.

Under presenterer vi tall fra en av våre kunder som viser hva de sparer pr år ved å ha innført Aktiv Forsyning.

Reduserte kostnader i NOK

Besparelse i %