Velkommen til aScan

aScan leverer Aktiv Forsyning som er en løsning som effektiviserer og forenkler prosessene knyttet til bestilling og levering av varer og tjenester samt lagerstyring i små og store organisasjoner.

Aktiv Forsyning er et lagersystem som styrer seg selv og som forenkler og optimaliserer materiellbestilling for sykehjem, sykehus, hjemmetjenester og legevakter.

Hvorfor Aktiv Forsyning

Vår erfaring er at de fleste sykehjem og sykehus har betydelig effektiviseringspotensial når det gjelder lagerhåndtering og innkjøp. Aktiv Forsyning vil kunne hjelpe dere med å utnytte dette effektiviseringspotensialet.

Enkelt å komme i gang

Vi tar ansvar for hele implementeringen gjennom et oppstartsprosjekt, ved å ta prosjektledelsen og sørger for å koordinere informasjon mellom ulike aktører som er med i implementeringsprosjektet.

Enkelt i bruk

Aktiv Forsyning benytter prinsipper for bestilling på lagrene som gjør at bestillingsprosessen blir person uavhengig. Varer plasseres i egne bokser på lagrene, og man skanner varekort for å sikre at man bestiller riktig vare og mengde.

Kostnadssparende

Aktiv Forsyning gir deg bedre oversikt på lagrene, ved at at man ikke har mer varer enn det man trenger for en uke på lager. Dette reduserer behovet for plass på lagrene, og reduserer risikoen for at varer går ut på dato. Man eliminerer også behovet for å hamstre varer.