Logg inn:

 

Aktiv Forsyning er et lagersystem som styrer seg selv og som forenkler og optimaliserer materiellbestilling for sykehjem, sykehus, hjemmetjenester og legevakter.

Vår erfaring er at de fleste sykehjem og sykehus har betydelig effektiviseringspotensial når det gjelder lagerhåndtering og innkjøp.

Vanlige utfordringer i forbindelse med lagerhåndtering
 • Mye tid går med til bestilling og mottak
 • Det går tomt for produkter
 • Manglende kontroll med hva som er på lager
 • Avhengighet av nøkkelpersoner
Ved innføring av løsningen kan vi dokumentere besparelser i form av tid og kostnader
 • Personell bruker mindre tid på lageroppgaver som kan brukes på kjerneoppgaver
 • Kostnader reduseres ved at lageret er oppdatert med riktig antall varer

Vi tar ansvar for hele implementeringen gjennom et oppstartsprosjekt.

Forberedelser
 • Inspeksjon av lager (oppmåling og visuell inspeksjon)
 • Bestilling av hardware (hyller, skap, bokser, varer, skannere, strekkodeskriver, osv.)
 • Installasjon av infrastruktur på lager (strøm, nettverk)
 • Oppsett av brukere i database
 • Oppsett av lagerførte produkter i Aktiv Forsyning
 • Utskrift av adgangsstrekkoder, produktark og produkstrekkoder
Fysiske tilpasninger
 • Endring/oppbygging lager
 • Utplassering av varer med tilhørende strekkoder
 • Montering av skannere
Idriftsettelse
 • Test av systemet
 • Opplæring
 • Vanskelig å gjøre feil
 • Krever lite administrasjon - "styrer seg selv"
 • Proaktiv drift og service
 • Rutiner kombinert med software
 • Skreddersydd til- og av helsesektoren
 • Hovedprosess:
  • Bestille fra leverandør: Skann varene som man trenger påfyll av, systemet sørger for resten
  • Mottak fra leverandør: Ta mottak ved hjelp av en strekkode på pakkseddel - et skanns mottak
 • Intern bestilling:
  • Bestille fra intern avdeling mot sentrallager: Skann varene som man trenger påfyll av
  • Mottak og utlevering: Ta ut plukkliste fra avdelingsbestillingene, plukk varer, og varsle avdelingen om at varene kan hentes
  • Hente varer til intern avdeling: Motta varsel om at varene er klare for levering, hent varene fra "hentepunkt"

Utførte spørreundersøkelser på sykehjem som har innført Aktiv Forsyning viser betydlige besparelser mhp tid og kostnader. Spørreundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med TNS Gallup og gjennomføres i to omganger, en gang før Aktiv Forsyning tas i bruk, og en gang ca et halvt år etter at Aktiv Forsyning er innført.

Under presenterer vi tall fra en av våre kunder som viser hva de sparer pr år ved å ha innført Aktiv Forsyning.


Reduserte kostnader

Besparelse i %

Helsesektoren bruker for mye tid og ressurser på manuelle oppgaver og prosesser og har for høye kostnader på sine innkjøp, dette ønsker vi å være med på å løse.

I Aluna kombinerer vi forretninger med det å gjøre en forskjell i samfunnet vi alle er en del av.

Nå bruker jeg under halvparten av tiden min på lageret i forhold til tidligere

- May Britt, Hjelpepleier

Før Aktiv Forsyning brukte vi mye tid på å rydde og holde orden

- Elin, Sykepleier